Thông tin truyện

Đoạn Hồng Trần

Đoạn Hồng Trần

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Biên tập:
Candy
Phật viết: “Ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua.”
Hồng trần nghìn trượng, trông chờ mòn mỏi, bạch y man mác, Như Lai niêm hoa cười, chúng sinh điên đảo