Thông tin truyện

Đương BT Gặp Gỡ BL

Đương BT Gặp Gỡ BL

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Thể Loại:
hiện đại, hài, nhất thụ nhất công, ngắn
Quyển này không chỉ do hư cấu, một phần là thật không giả, có thể tin cũng có thể không tin, nếu như có phụ họa, chỉ là trùng hợp.
Rồi rồi rồi ~~ Ngẫu nhiên phải đi làm… Thấm thoát, cơm đưa đến miệng nhiều năm như vậy, con mọt gạo rốt cuộc cũng phải động tay động chân >-<, ngày hôm nay cuối cùng phải đi làm rồi!