Thông tin truyện

Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra
Năm đó nếu ka đây không trang bức như vậy thì chú chỉ là một con tê tê thôi.
Tiên tử, tại hạ cam đoan rằng nếu theo tại hạ thì nàng sẽ trở thành truyền kỳ.
Thân mặc Đường Nghê giáp đầu mang nón lá...
Vô Tận Chi Nhận nơi tay trái, Tru Tiên Thần Kiếm nằm tay phải...
Một mình quét ngang Tu tiên giới.
Đường rộng mênh mang, trang bức chính là bạn ka.
Từ Khuyết bước lên con đường trang bức, mỗi ngày không trang bức thì cũng đi trên con đường trang bức...

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối