Thông tin truyện

Lỡ Yêu Gracie (Falling for Gracie)

Lỡ Yêu Gracie (Falling for Gracie)

Tác giả:

Thể loại:

Phương Tây

Trạng thái:

Full
Los Lobos #2Thể loại: Lãng mạn
Người dịch:
 
mọt sách 323
Cô theo anh khắp nơi, để ý từng hành động của anh, biến cuộc sống của anh thành địa ngục trần gian suốt hai năm trời... và cô bỏ đi.
Bây giờ cô trở lại. Anh nên vừa hét vừa chạy theo hướng ngược với cô, đúng không? Vậy tại sao anh ở lại để... lỡ yêu Gracie?