Thông tin truyện

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Thể loại:
Hiện đại, thời dân quốc
Edit:
Thố Lạt & Thoa Xù
Độ dài:
2 phần
Đầu đề của truyện chính là trong một câu thơ của bài "Tầm ẩn giả bất ngộ" của một nhà thơ Giả Đảo thời Trung Đường.
Mặt Khác, "Vân Thâm" là tên của nhân vật nam chính vì thế nên người đoc cũng có thể hiểu là "Vân Thâm không biết đi đâu".