Thông tin truyện

Rắp Tâm Bất Lương

Rắp Tâm Bất Lương

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Bạn đang đọc truyện 
Rắp Tâm Bất Lương
 của tác giả 
Phản Thiệt Điểu
. Bỏ một miếng cuối cùng Fish&Chips vào miệng, Vu Thần An lại bước lên con đường báo thù vẫn còn đang giậm chân tại chỗ của mình.
—–Nhật ký—–
Ngày thứ nhất: “Ta phải khiến họ bị trừng phạt thích đáng, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ trả giá hết thảy!”
Ngày thứ hai: “Sao việc này khó vậy trờiii, mình không muốn làm nữa, mình muốn đi về.”