Thông tin truyện

Tù Điểu

Tù Điểu

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Editor:
AJ/Ajthyj5
Tạm dịch
: Chim trong lồng
Giới thiệu:
Vốn là mối quan hệ giữa kim chủ và người được bao dưỡng, thế nhưng lại trở thành một mối quan hệ khác mất rồi.
Chim hoàng yến ở trong lồng, thân xác không được tự do, nhưng không hiểu sao ngay cả tâm cũng bị giam cầm.
Đây là tác phẩm cùng hệ liệt với các tác phẩm trước đây của Bạch Giới Tử, gồm:
Scandal hàng đầu
Sơ Hạ trong tôi
Kiêu ngạo với định kiến