Thông tin truyện

Vãn Tình (Tình Muộn)

Vãn Tình (Tình Muộn)

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Thể loại:
đam mỹ,Nhất thụ nhất công, ngược luyến
Edit:
Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Tương kiến tranh như bất kiến,
Hữu tình hoàn tự vô tình.
-:- Tây Giang Nguyệt- Giai Nhân -:-
Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp,
Hữu tình rồi cũng vô tình.